Vize İşlemleri Hakkında

Vize İşlemleri Hakkında


  • Vize Nedir ?

   Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır. 
  • Pasaportları Vize işlemi için, size ne zaman teslim etmek gerekir?

   Türk pasaportlarına vize uygulanan ülkelerle ilgili belgeler, istenilen sayıda fotoğraf  ve geçerli pasaportlar Travel Terminal’e her konsolosluk için Vize sayfamızda belirtilen işlem süresinden önce teslim edilmelidir. Genel uygulama seyahat tarihinden en az 15 gün ila 30 gün önce vize evraklarının teslim edilmesi önerilmektedir. Unutulmayınız, sınırlı zaman aralığında ve son dakika yapılan başvurularda olası aksilikler süre azlığı nedeniyle seyahatlerde ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Vizenin belirlenen süreden bir iki gün uzun sürmesi ya da pasaportun konsolosluk tarafından araştırmaya alınması vize işlemlerinde yaşanabilen aksamalardır. Böylesi bir gecikmesinden dolayı doğacak aksaklıklardan zarar görmemeniz için mutlaka vize başvurunuzu son dakikaya bırakmamanız gerekmektedir.
  • Bir ülkenin hangi temsilciliğinden vize alabilirim?

     Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu ülkeden yapmanızdır Örneğin; Türkiye‘de daimi ikametiniz var ve Almanya’ya seyahat edecekseniz, vize başvurunuzu Türkiye’deki Almanya temsilciliğine yapmanız gerekmektedir. Yurt dışında seyahatteyken gelişmiş acil bir durum ya da İstisnai bir nedenle diğer bir ülkeye başvuru yapmanız durumunda;  Türkiye dışında başvuru yaptığınız temsilcilik durumunuzu ayrıca değerlendirme yetkisine sahiptir. Genel uygulama bu şekilde olmasına karşın vize prosedürü az olan ülkeler Türkiye dışındaki bir büyükelçilikten yapılan başvuruya vize verebilmektedir. Ayrıca ülkemizde temsilciliği bulunmayan ülkelerin vize başvuruları zorunlu olarak bize en yakın ülkedeki elçilikleri vasıtasıyla yapılmaktadır.
  • Bir ülkenin ülkemizde bulunan hangi temsilciliğinden vize alabilirim?

   Birçok ülkenin temsilcilikleri Ankara ve İstanbul’da bulunmakta olup bu temsilciliklerden başvuru yapılması gerekmektedir. Fakat bazı ülke temsilcilikleri, Türkiye içerisinde bölgesel başvuru yöntemi uygulanmaktadır. Bu uygulamayı tercih eden büyükelçilikler, ülke içerisinde değişik illerde konsolosluklar açmış ve hizmet ağını yaygınlaştırmış bir sisteme sahiptirler. Bu nedenle Türkiye’nin her iline hizmet veren bir konsoloslukları bulunmaktadır. Bu uygulamaya sahip ülkelerin başvurularında ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız şehir için hizmet veren konsolosluk biriminden başvuru yapmak zorundasınız. 
   Örneğin; İzmir ‘de yaşayan ve çalışan bir kişi İtalya vizesi almak için İstanbul veya Ankara’ya başvuru yapamamaktadır. Başvurusunu İzmir İtalya konsolosluğu vize birimine yapması gerekmektedir.
  • Bir ülkenin vize başvurumu reddetmeye hakkı var mıdır?

   Uluslararası hukukta devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır vize bu amaca hizmet etmektedir devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler
  • Kimlere vize verilmez?

    Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.
  • Başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?

   Vize başvurunuzun reddi halinde, itirazını başvuru yaptığınız ülkenin aynı konsolosluğu üzerinden şahsen yapmanız gerekmektedir. Fakat maalesef bu itirazların olumlu sonuçlanma oranı son derece düşüktür. Bazı ülkeler için itiraz hakkınız dahi bulunmamaktadır. Ayrıca vize reddi durumunda, yargı yolunun açık olduğu ülkeler de bulunmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu konularda düzenlenmiş kanunları ve mahkemeleri bulunmaktadır. Fakat, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır ve dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir
  • Pasaportuma vize başvurusunda bulunduğum temsilcilik kaşe vurdu bunun anlamı nedir?

   Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez.
  • Pasaportuma Konsolosluk tarafından kaşe vurulması hukuka uygun mu?

   Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulaması tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlamadır sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır. Sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir. Bu sebeple konsoloslukların pasaportunuza, işlem gördüğüne dair bir kaşe vurmaları hukuken sakıncalı bir durum değildir.
    
  • Pasaportumun konsolosluktan hangi gün çıkacağını nasıl öğrenebilirim?

   Vize işlem süreleri her konsoloslukta ve vize tipinde değişkenlik gösterir. Pasaportunuz konsoloslukta işleme girdiği zaman konsolosluk vize görevlisi pasaportunuz için çıkış tarihi belirtir. Genellikle bu belirtilen tarihte de vizeniz hazır olarak konsolosluktan çıkar. Travel Terminal vize yetkilisi işlemin ne zaman biteceği ile ilgili sorularınızı bu tarih doğrultusunda yanıtlamaktadır. Bazı konsolosluklarda işlem günleri kesin ve nettir. Fakat her koşulda,  vizeniz işlemden çıkmadan kesin bir seyahat planı yapmamanız tavsiye edilir. Vize işlemlerinde önemli olan vizenin hangi gün çıkacağı değil, Konsolosluğun verdiği vizenin tüm bilgileri doğru olarak seyahatinizden önce size teslim edilebilmesidir.
  • Vize alırken hangi belgeler istenir?

   Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Konsoloslukların talep ettiği evrakları gideceğiniz ülkenin diğer bilgileri ile birlikte, Travel Terminal web sitesinden ya da Vize yetkililerinden öğrenmeniz gerekmektedir.
  • Vize başvurularında nelere özellikle dikkat etmek gerekir?

   Erken Başvuru Yapın :  Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte yapınız! Bazı vizelerin sonuçlanma süreleri 1 gün gibi kısa bir zaman sürebildiği gibi bazıları da 2 – 3 ay gibi çok uzun süreler alabilmektedir. Travel Terminal Vize yetkilileri sizi bu konuda en doğru zamanlama konusunda yönlendireceklerdir. 

   Pasaportunuzu Kontrol Edin : Vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! Pasaportunuz yıpranmış olmamalıdır. Eski ve yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür!
  • Vize başvurum reddedilirse, tekrar başvurabilir miyim?

   Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar ancak, koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır
  • Vize Başvurum Reddedilirse Nedenlerini Öğrenebilecek miyim?

   Başvurunuz reddedilirse, vize memuru tarafından bazı konsolosluklarda yazılı bazılarında sözlü olarak ret nedenleri aktarılmaktadır. Böylesi bir durumda vize görevliniz size ret nedenini konsolosluğun açıklaması doğrultusunda iletecektir. Fakat bazı konsolosluklar bu konuda açıklama yapmamayı tercih ederek ret nedenini gizli tutmayı tercih etmektedirler.  Sadece vize için uygun bulunmadığını belirterek pasaportunuzu iade etmektedirler. Bu gibi durumlarda vize görevliniz tecrübelerine istinaden size olası nedenleri aktarabilmektedir. 
  • Vizem reddedildiğinde vize ücretini iade alabilirmiyim?

   Reddedilmiş vize için herhangi bir geri iade söz konusu değildir. Bu ödemeleriniz konsolosluklarca vize başvurunuzun değerlendirilmesi, işlem masrafları ve idari harcamaların karşılaması amacıyla alınmakta ve kesinlikle iade edilmemektedir. Ayrıca firmamızca alınan Vize hizmet bedeli konsoloslukta evraklarınızın işleme verilmesi, alınması, evrakların düzenlenmesi için alındığı için vize başvurusunun sonucu ne olursa olsun bu hizmet tam ve eksiksiz olarak yapılmış kabul edilir ve iadesi yoktur.
  • Vize işlemleri için Askerlik durumum ile ilgili evrak getirmem gerekir mi?

   Vize müracaatlarında askerlik durumunuzla ilgili hiçbir belge istenilmemektedir askerlik durumunuzla ilgili inceleme pasaport şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
  • Başvurumu Yaptığımda Daha Önceki Pasaportumu Göndermeli miyim?

   Eski pasaportlarınızı vize görevlisine göstermeniz yararlı olacaktır. Daha önceki pasaportunuzda vizeler ve başka ülkelere giriş çıkışlarınız bulunuyorsa ( Örneğin, İngiltere, Schengen, ABD gibi) bazı ülkeler için vize alma olasılığınız yükselecektir. Eğer pasaportunuz yeni ve ilk defa vize tatbik edilecek ise bazı konsolosluklar eski pasaportunuzu mutlaka isteyeceklerdir. Ülkeden ülkeye değişen bir uygulama olduğu için vize görevlinize gideceğiniz ülkeye göre sormanızı tavsiye ederiz.
  • Konsolosluk tarafından Mülakata çağırıldım. Bu ne demek ?

   Konsolosluklar yapılan başvurularda evraklarınızı değerlendirirken sizin ile alakalı bir karar verir ve ülkelerine girişinize mani oluşturan yada oluşturmayan durumları incelerler. Bazı hallerde sizin evraklarınız veya seyahatiniz ile alakalı sorunlar / sorunlar oluştuğu için sizi mülakat denilen karşılıklı görüşmeye davet ederler. Bu mülakat neticesine göre, konsolosluk size vize verme konusunda bir karar alacaktır. Önemli bir görüşme olduğu için mutlaka gidip gerekli sorulara açıklık getirmenizi tavsiye ederiz.
  • Vize Mülakatında konsolosluk Görevlisi Ne Tür Sorular Sorabilir?

   Gitmek istediğiniz ülkeye hangi amaçla gitmek istiyorsunuz?
   Daha önce yurtiçinde veya yurtdışında nerelere yerli veya yabancı turist olarak gittiniz? 
   Eğitim amacıyla gidiyorsanız, Türkiye'de mezun olduğunuz okul ve bölümle, yurtdışında almayı düşündüğünüz eğitim arasında ilişki var mı?, 
   Türkiye'de ne iş yapıyorsunuz? 
   En son hangi işte çalıştınız? 
   Yabancı dil öğrenmek sizin mesleğinde ne kadar gerekli? 
   Hangi okuldan mezun oldunuz? 
   Okulunuzdan ne zaman mezun oldunuz? 
   Mezun olduğunuz eğitim dalı Türkiye'de iş bulmada kolay bir dal mı? 
   Şu anda mezun olduğunuz dalla ilgili bir iş yapıyor musunuz? 
   Okuldan mezun olduktan sonra hangi işlerde çalıştınız? 
   Seyahatinizi gerçekleştirecek maddi gücünüz var mı? 
   Aylık kazancınız ne kadar? 
   Kira, emekli aylığı vb. Ek gelirleriniz var mı ?
   Aileniz ne iş yapıyor, kaç kardeşsiniz, ailenizde geçimi kimler sağlıyor, anneniz, babanız kardeşleriniz ne iş yapıyor? 
   Evli iseniz, eşiniz ne iş yapıyor? Eşiniz şu anda nerede oturuyor, kaç çocuğunuz var? - Gideceğiniz ülkede tanıdık ve akrabalarınız var mı?  
   Konsolosluk görevlisi ile yapılacak olan mülakatlarda yukarıda yer alan veya benzeri birçok konuda sorular sorulabilmektedir.
  • Vize Mülakatında konsolosluk Görevlisi bu soruları neden sormaktadır?

   Konsolosluk görevlisinin bu soruları sormasındaki amaç sizin vize başvurunuzdaki boşlukları doldurmak veya gerçeği yansıtmadığını düşündüğü konularda sizin kendisi ikna etmenizi sağlamaktır. Bazen sizin tepkinizi ölçmek için, sizi şaşırtabilecek beklenmedik bazı sorularda sorulabilecektir. Vize görevlisi sizin bu sorulara verdiğiniz yanıtlar kadar sizin doğruyu söyleyip söylemediğiniz konusunda da karar vermektedir. Bu nedenle mülakata gerek duyulan konunun önemine göre bu sorular değişkenlik göstermektedir. Bu soruları yanıtlarken tereddütte kalmamanız, bu ülkeye gitme amacınızı ve yeterliliğinizi hiç bir şüpheye mahal bırakmaksızın cevaplamanız beklenmektedir. Bu görüşmeler, alışık olmayan başvuru sahipleri tarafından oldukça ürkütücü görülebilir. Fakat tüm bu olumsuz duruma rağmen aslında Vize görevlisinin işi gereği sizin seyahatinizi en doğru şekilde tahlil etmeye çalıştığını ve aklına takılan endişeleri bertaraf etmek için sizinle bu mülakatı yaptığını unutmamanızı tavsiye ederiz.
  • Vize başvurusu için Davetiye Mektubu hangi hallerde gereklidir?

   Konsolosluklara yapılan Ziyaret, Ticaret, Öğrenim, Çalışma gibi vize tiplerinde bu seyahatiniz ile ilgili davet mektupları gerekecektir. Gideceğiniz ülkede birini ziyaret edecekseniz ve özellikle bu kişi ziyaret masraflarınızı ve konaklamanızı karşılıyorsa bir davetiye mektubu veya kefil olduğuna dair bir mektup gerekmektedir. Bir mektup sunmadığınız taktirde işlemlerinizde gecikme veya başvurunuzun reddedilmesi söz konusu olabilir. İş amaçlı, bir şirketi ziyareti ziyarete gidiyorsanız, ziyaret edeceğiniz şirketten gidiş nedeniniz, seyahat tarihleriniz, hangi yetkili ile görüşeceğinizi açıklayan bir mektup sunmanız gerekmektedir. Öğrenim vizelerinde de aynı şekilde karşı taraftaki okuldan veya kurstan gerekli kaydın yapıldığına dair belge yada davet yazısı gönderilmesi gerekmektedir. 
  • Davetiye Mektubu nasıl olmalıdır?

   Davet mektubu için her konsolosluğun farklı bir uygulaması ya da içerikte ön planda tuttuğu detaylar bulunmaktadır. Bazı konsolosluklar, mail ya da faks ile kabul ederken bazıları ise orijinal davet yazısı talep etmektedir. Bu nedenle genelleme yapmak oldukça zordur. Bu nedenle başvuracağınız ülkeye göre özel bilgi verilmesi gerekmektedir. Vize yetkilinizden gideceğiniz ülkenin talep ettiği şekilde davet yazısı hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz
  • Davetiye Mektubu Neleri İçermelidir?

   Davetiye mektubu konsolosluklara göre değişkenlik göstermekle beraber aşağıdaki konulara açıklık getirecek konuları içermelidir. Yazı metni için belli bir kalıp yoktur, genel kabul gören dilekçe tarzında hazırlanabilir. Sponsorunuzun kendi cümleleriyle davetiye mektubunu yazması her zaman daha etkilidir Mektubun içeriğinde; seyahatin nedeni, nezaman yapılacağı, ne kadar süreceği, mektubu imzalayan kişinin adı soyadı, adresi, telefonu, kaşe ve imzası, davet eden kişi ile müracat sahibi arasında ki yakınlık derecesi, gibi detayların belirtilmesi gerekmektedir.
  • Vize ihlali nedir?

   Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir
  • Vize ihlali yaparsam, sonuçları ne olur?

   Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz
  • Vizem olduğu halde, sınır kapısında sorun yaşayabilir miyim?

   Seyahat ettiğiniz ülkede geçerli bir vizenizin olması o ülkeye girişinizi garantilemez. Vizeniz olsa dahi ülkenin sınır kapısında sınır polisi tarafından geri çevrilebilirsiniz. Sınır koruma polisleri ülkelerine gelen her yabancının ülkelerine girişi ile ilgili son kontrol noktasıdır. Bu aşamada sınır polisi sizin vizenizi, pasaportunuzu, seyahat detaylarınızı kontrol eder. Size gerek duyduğu durumlarda sorular yöneltir. Sizin hakkınızda edindiği bilgiler ışığında ülkeye girmenize onay verir. Sınır polisi pasaportunuzda, vizenizde, verdiğiniz bilgilerde, hal ve tavırlarınızda herhangi bir tereddüte düştüğünde sizi ülkesine almama yetkisine sahiptir. Her yıl binlerce Türk vatandaşı değişik ülkelerin sınır kapılarından geri çevrilmektedir. Bu kişiler arasında saygın iş adamları olduğu gibi sıradan sade vatandaşlarda bulunmaktadır. Bu durum vize isteyen ülkelerin yanı sıra ülkemize vize uygulamayan devletlerin giriş kapıları içinde geçerlidir. Aynı uygulama ülkemiz hudut kapılarında Türkiye'ye gelen yabancılar içinde sınır polislerimiz tarafından uygulanmaktadır.
  • T.C. Pasaportları ile Vizesiz Seyahat edilebilen Ülkeler hangileridir?

   Türk vatandaşlarının Mayıs 2017 tarihi itibariyle Vizesiz giriş yapabildiği ülkeler alfabetik listesidir.   

   Vize istemeyen ülkeler
   Andorra (90 Gün)
   Antigua-Barbuda (180 Gün)
   Arjantin (90 Gün)
   Arnavutluk (90 Gün)
   Bahamalar (8 Aya Kadar Turizm Amaçlı)
   Barbados (90 Gün)
   Belarus (30 Gün)
   Belize (90 Gün)
   Bolivya (90 Gün)
   Bosna Hersek (90 Gün)
   Botswana (90 Gün)
   Brezilya (90 Gün)
   Britanya Virjin Adaları (30 Gün)
   Cook Adaları (31 Gün)
   Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)
   Ekvador (90 Gün)
   El Salvador (90 Gün)
   Endonezya (30 Gün)
   Fas (90 Gün)
   Fiji (120 Gün)
   Filipinler (30 Gün)
   Filistin (30 Gün – İsrail Üzerinden Geçişte Vize Zorunlu)
   Guatemala (90 Gün)
   Güney Afrika (30 gün)
   Güney Kore (90 Gün)
   Gürcistan (Kimlikle – 1 Yıl)
   Haiti (90 Gün Turizm Amaçlı)
   Honduras (90 Gün)
   Hong Kong (90 Gün)
   İran (90 Gün)
   Jamaika (90 Gün)
   Japonya (90 Gün)
   Katar (14 gün)
   Karadağ (90 Gün)
   Kazakistan (30 Gün)
   Kırgızistan (Süre Sınırı Yok- Kayıt Bürosu’na Kayıt Zorunlu)
   Kolombiya (90 Gün)
   Kosova (90 Gün)
   Kosta Rika (30 Gün)
   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (30 Gün)
   Libya (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün)
   Lübnan (90 Gün)
   Makau (30 Gün)
   Makedonya (90 Gün)
   Maldivler (30 Gün)
   Malezya (90 Gün)
   Mauritius (30 Gün)
   Meksika (e-vize 30 Gün)
   Moğolistan (30 Gün)
   Moldova (90 Gün)
   Nikaragua (90 Gün)
   Niue (30 Gün)
   Palau (30 Gün)
   Panama (180 Gün)
   Paraguay (90 Gün)
   Peru (90 Gün)
   Saint Kitts ve Nevis Adaları (90 Gün)
   Saint Lucia (45 Gün-6 Hafta)
   Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)
   Samoa (60 Gün)
   San Marino (İtalya üzerinden giriş yapılıyor -Schengen-)
   Seyşeller (90 Gün)
   Sırbistan (90 Gün)
   Singapur (90 Gün)
   St. Vincent-Grenadines
   Suriye (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün)
   Swaziland (30 Gün)
   Şili (90 Gün)
   Tayland (30 Gün)
   Tayvan (Havalimanında+2 Fotoğraf 30 Gün)
   Trinidad ve Tobago (30 Gün)
   Tunus (90 Gün)
   Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)
   Tuvalu (30 Gün)
   Ukrayna (60 Gün, kimlikle de ziyaret edilebiliyor)
   Uruguay (90 Gün)
   Ürdün (90 Gün)
   Vanuatu (30 Gün)
   Vatikan (Yalnızca İtalya’dan -Schengen şart- Girilebiliyor)
   Venezuela (90 Gün)

  • Sınırda vize alınan ülkeler
   Azerbaycan (Haydar Aliyev Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı 1 aylık vize 10$. 2 fotoğraf ve pasaport fotokopisi bulundurun.)
   Bahreyn (Kapı Vizesi 15 Gün – 15 gün uzatılabiliyor)
   Bangladeş (Dakka)
   Bhutan (Tur operatörü ile)
   Birleşik Arap Emirlikleri (Transit vizesiz, Dubai vize istiyor)
   Brunei Sultanlığı (72 Saate kadar transit vize)
   Burkina Faso (75 Euro)
   Burundi
   Cape Verde
   Cibuti
   Doğu Timor (Kapı Vizesi 30 Gün)
   Dominik Cumhuriyeti
   Ermenistan (Yalnızca Bordo Pasaportlulara Sınırda 21 Gün. Pasaportunuzda Ermenistan kaşesi varsa Azerbaycan vize vermiyor. Ermenistan vizesine online başvurusu yapın (10$). Mail ile gönderilen vize kağıdına kaşe basılıyor.)
   Gana
   Kamboçya (Kapı Vizesi 30 Gün- 30$)
   Kenya (e-vize şart, 50$)
   Kuveyt (Kapı Vizesi 90 Gün)
   Komor Adaları (e-vize)
   Madagaskar (Kapı Vizesi 90 Gün)
   Mali
   Mozambik (Kapı Vizesi 30 Gün, 75$)
   Myanmar (e-vize 28 Gün)
   Nepal (Kapı Vizesi 15-30-90 Gün, 25$)
   Ruanda (Transit 3 Gün)
   Samoa (34$)
   Sri Lanka (Kapı Vizesi ya da e-vize 30 Gün 30$)
   Senegal (e-vize)
   Sudan (Hartum Havalimanı Kapı Vizesi 30 Gün 105$)
   Tacikistan (Duşanbe Havalimanı Kapı Vizesi 60 Gün)
   Tanzanya (Kapı Vizesi 90 Gün 50$)
   Togo (Kapı Vizesi)
   Tonga (31 Gün)
   Uganda
   Umman (Kapı vizesi 30 Gün)
   Zambiya (Kapı vizesi 30 Gün 50$)
   Zimbabwe (Kapı vizesi 30$)
   Vizesiz ülkeler listesi eldeki son bilgileri içerir, kesin bilgi değildir. Vize uygulamalarında gözlenen olası güncelleme nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin büyükelçiliği ile temas kurulmasını tavsiye ederiz.